200662 sider her

Jack arbejder på en tankstation i udkanten af byen – og både stedet og de besøgende er ikke helt normale.

Fjollet og humoristisk på en John Dies at the End-måde. Masser af god stemning, men uden nogen egentlig handling per se.

Amazon.

, Tales from the Gas Station, , , 327 sider